top of page
1. Outside vs Inside

Roos Kloosterman

Toelatingen Deel A

“In my elements“

Gekozen plek: 
Screenshot 2023-03-05 at 15.52.58.png
Onderzoek:
Screenshot 2023-03-05 at 15.54.42.png
Hoe kan ik de invloed van deze ruimte op mijn binnenwereld visualiseren?

•Tekening

- Papier opdelen in 4. Per vak de elementen tekenen en de spullen die terug komen op mijn meditatieplek. Gedachtes die per element opkomen tekenen per vak.

•Video

-Filmen van tastbare dingen in mijn buitenwereld (in dit geval mijn meditatieplek). Filmen van mijzelf en uitleggen wat dit mij doet.

•Collage

- Foto’s meditatieplek. Ordenen op zo’n manier dat zichtbaar wordt dat alle 4 de elementen terug komen op deze plek. Gedachtes die per element opkomen opschrijven per vak.

•Gedicht

- Gedicht schrijven hoe de 4 elementen in mijzelf terugkomen, in welke vorm. Hoe hebben sommige tastbare dingen in mijn meditatieplek invloed op mijn binnenwereld?

Onderzoek 
4 elementen
Screenshot 2023-03-05 at 15.58.53.png
Screenshot 2023-03-05 at 15.59.05.png
Onderzoek documentatie
Screenshot 2023-03-05 at 15.59.15.png
Onderzoek poëzie 
Screenshot 2023-03-05 at 15.59.25.png
'In my elements'
Concept 1
Niet gebruikt materiaal

Dit is een voorbeeld van een fragment wat ik niet heb gebruikt. In dit fragment heb ik meerdere elementen gefilm in één shot, zowel lucht (rook van palo santo), vuur (kaarsen) als aarde (glazen pot met aarde). Als ik het shot had gebruikt dan werd het verwarrend voor de kijker. Ik heb geprobeerd in mijn korte film de focus één voor één bij de verschillende elementen te leggen, door een close up te doen per element. Door dit één voor één per element te doen wordt het uiteindelijk duidelijker dat het om de vier elementen gaat.

Verbeterpunten concept 1

•Wat had de film nog beter kunnen maken?

1. Ik heb bij de filmbeelden over element water, geen geluidsopname van bijvoorbeeld regen of een rivier gebruikt. Dit had ik wel nog kunnen doen. Je hoort echter wel het geluid van de gieter die de planten bewaterd, maar in de film hoor je tegelijkertijd ook de geluiden met vogelstjes die tjirpten. Het zou nog sterker zijn als er nog meer werd gefocust op alleen het element water.

 2. Het in beeld brengen van het gedicht van Rumi komt misschien een beetje uit de lucht vallen voor de kijker.  Misschien had ik nog kort tunnen toelichten in de film, waarom ik het gedicht symbolisch vind van de overgang van het element ‘Vuur’ naar de andere elementen ‘Lucht’ , ‘Water’ en ‘Aarde’. Anderzijds vond ik het ook aan de kijker zelf om de betekenis van het gedicht te interpreteren.

3. Het is misschien niet heel duidelijk voor de kijker welke emoties er precies in mij omgaan als ik mezelf mediterend film. Ik had me van tevoren wel voorgenomen om bepaalde emoties van mijzelf te filmen, die weer pasten bij ieder element. Toch vond ik het lastig om dit in beeld te brengen terwijl ik aan het mediteren was. Hierdoor is het verschil tussen de binnenwereld ‘Lucht’ en ‘Water’ niet zo duidelijk te zien op beeld. De volgende keer had ik iets meer emoties kunnen laten zien. Ik heb geprobeerd doormiddel van een gedicht toch duidelijk te maken, dat er verschillen zijn.

4.Ik hoop dat het idee duidelijk is dat mijn binnenwereld één is met de buitenwereld. Dat alles één geheel is. Wellicht had ik nog een afsluitende zin in het gedicht had kunnen bedenken om dit idee nog sterker naar voren te brengen.

5.In 1:08 wordt kort het Aum-teken gefilmd. Dit teken staat voor de beleving van het oneindige, het kosmisch bewustzijn. Wellicht had dit fragment beter gepast aan het einde van de film, omdat ik daar de conclusie duidelijk probeer te maken: Alles is één. Veel religies geloven dat de creatie van het universum is begonnen met een geluid. Ik had onder dit film fragment bijvoorbeeld een geluidsopname kunnen plakken waarin je de Aum klank hoort. Link

'In my elements' 
Concept 2 
(verbeterpunten verwerkt)
Bedankt voor het kijken!
bottom of page